Novosti

No Image Found

Apel za pomoć

Socijalno preduzeće Radanska RUŽA doo Lebane, posle 4 godine uspešnog razvoja i rada preduzeća, dovedeno je u jako nepovoljnu situaciju koje može...

No Image Found

Organska proizvodnja

Udruženje žena RUŽA Lebane kao nosilac projekta u partnerstvu sa socijalnim preduzećem Radanska RUŽA doo Lebane realizuju projekat ‚‚Proizvod...